Bijlessen

Individuele bijles in wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie
Individuele bijles in aanverwante technische vakken
Individuele bijles in economie

Heb je hulp nodig bij het begrijpen van de exacte of economische vakken? Kan jij wel een steuntje in de rug gebruiken? Vul dan het contactformulier in dat onderaan deze pagina te vinden is. Ik laat dan zo snel mogelijk wat van mij horen, zodat we een vrijblijvende intake kunnen inplannen. Zo kunnen we samen bespreken wat de meest geschikte aanpak is. De individuele bijlessen vinden plaats op de Schubertlaan in Doetinchem  (vlakbij het Ulenhof, het Ludger en het Rietveld). Zo kunnen we ook tijdens een tussenuur ook prima afspreken. En natuurlijk kan je ook voor wie dat wil online achter je eigen pc of tablet begeleiding te krijgen. Volop mogelijkheden dus!

Niet alleen de procedures worden behandeld maar ook de opties

Een bijles duurt een vol uur, dus 60 minuten. Het gaat daarbij veel verder dan alleen de inhoud. Er zijn tegenwoordig veel YouTube kanalen te vinden die (met wisselend succes) diverse onderwerpen uitleggen. Dat is echter een te passieve manier van leren en dat werkt zeker niet voor de exacte vakken.  Het gevaar is dat je dan te snel denkt dat je het wel snapt en dan op de toets gigantisch onderuit gaat. We merken ook dat sinds de komst van dit nieuwe fenomeen het aantal bijlessen in de exacte vakken enorm is toegenomen. Dat komt omdat je vaak het bovenliggende concept onvoldoende hebt begrepen en je onvoldoende tijd en energie hebt gestoken in de analyse hiervan. Het is geen kwestie van een stappenplan afwerken en klaar. Dan kijk je alleen naar de procedures en die zijn redelijk vast. Het gaat om het doorzien van het vraagstuk. We kijken dus vooral naar de opties: wat kan ik ermee? Dat is hetgeen waar we met name de nadruk op zullen leggen in de bijlessen. Dit betekent vaak dus niet alleen een verrijking van de kennis, maar ook een andere manier van denken om vraagstukken succesvol op te kunnen lossen. Daarin wordt je door ons ook gecoacht. Wanneer je structurele bijlessen afneemt, kun je altijd tussen de bijlessen door ook nog per Teams of per mail vragen stellen.  De actuele tarieven voor de individuele bijlessen vind je onder het tabblad Tarieven. Voor het beste resultaat is het verstandig om wekelijks individuele bijlessen te volgen. In principe beginnen we ook altijd met eens per week. Voor de exacte vakken is een aparte manier van denken nodig waarbij de kracht van de herhaling geldt. Je moet de vraagstukken goed kunnen analyseren en het bovenliggende concept goed begrijpen, zodat je het daarna zelf kan. Na een tijdje kunnen we soms afbouwen naar tweewekelijks. Incidentele bijlessen zijn meer bedoeld om bijvoorbeeld een achterstand door ziekte weg te werken, om een extra uitleg te krijgen over een bepaald onderwerp of  om samen een hoofdstuk door te nemen als check-up voor een toets.

Voorbeelden van leerlingen die reguliere bijlessen bij mij volgen:

Onderbouw vmbo/havo/vwo

Deze groep leerlingen heeft vaak moeite met de overgang van het basisonderwijs naar het reguliere onderwijs. Onnodig stromen de nodige leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs af van vwo naar havo of van havo naar vmbo. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens de bijlessen kijken we, behalve naar de inhoud, ook heel sterk naar het plannen en organiseren van het huiswerk en het leerwerk. Doordat we verder een klein beetje in het voren werken, is er meer tijd in de les om gerichtere vragen te stellen en meer initiatief te nemen. Iets dat heel belangrijk is, zeker als je naar de bovenbouw doorstroomt!

Bovenbouw vmbo/mavo/havo/vwo

Leerlingen in de bovenbouw hebben vaak baat bij extra bijles. De bijles wordt gebruikt om waar nodig nog wat extra uitleg te geven, we laten zien hoe je bepaalde opgaves moet maken en we maken samen met de leerling opgaven. Daarbij stellen we veelal verdiepende vragen zodat het oplossen van vraagstukken geen “truc” wordt maar een logisch verhaal. Op deze manier leren we jou ook een bepaalde manier van denken waardoor je de stof makkelijker en beter gaat doorzien. En waardoor je, niet geheel onbelangrijk, de toetsweken goed kunt doorstaan en  jouw eindexamen met een goed resultaat kunt afsluiten.

Meer begaafde / hoogbegaafde leerlingen

Inmiddels heb ik erg veel ervaring met en kennis opgedaan over hoogbegaafde leerlingen, temeer omdat ik ervaringsdeskundige ben en veel zaken ken vanuit mijn eigen jeugd en mijn eigen schooltijd. Veel hoogbegaafde leerlingen lijken in vwo 1/2/3 volledig onderuit te gaan, omdat ze tot dan toe nog nooit echt veel inspanning hebben hoeven leveren om tot goede prestaties te komen. In het ergste geval stroomt de leerling, wanneer de school hier onvoldoende alert op is en onvoldoende begeleiding biedt, af en dan beginnen de problemen pas echt. Want op de havo moet je “meer werken” en “minder denken”.  En dat laatste is nu net hetgeen dat een hoogbegaafde leerling goed kan. Maar hoe voorkom je het? Argumenten als “saai” worden vaak gebruikt om het in eerste instantie te verbloemen, maar als de resultaten achterblijven kan extra bijles zeker een oplossing zijn. Behalve het leren doorzien van de stof, wordt gekeken of de oorzaak van het probleem niet zit in hiaten die in het verleden zijn opgelopen (doordat ze weinig tot geen inspanning hoefden te leveren). Deze achterstanden worden aangepakt, de huidige stof wordt doorgenomen en proberen we een bepaalde mindset te ontwikkelen waarin de leerling ook leert dat er wel degelijk een inspanning nodig is om een echte prestatie te kunnen leveren. We zullen daarom naast het vakinhoudelijke deel ook met name aandacht hebben voor de gedragskant.

Leerlingen met ADD/ADHD

Door de drukte krijgt deze groep leerlingen niet altijd alles even goed mee in de les. Door de stof nogmaals in behapbare stukjes nog een keer door te nemen, lukt het vaak wel om hun opgaven te maken en om te presteren.

Leerlingen met stoornissen in het autistische spectrum

Deze groep leerlingen heeft vooral baat bij een universele methode om problemen op te lossen. Dat is dus waar vooral de focus op ligt: de stof nogmaals in kleine stukjes aanbieden en daarnaast samen een universeel stappenplan maken waarmee we alle vragen proberen op te lossen. Vaak zie je dat er, door de stof extreem te structureren, een verbetering in de resultaten optreedt. Behalve een weg naar een oplossing van een vraagstuk geeft namelijk deze structurering ook een stukje zekerheid en zelfvertrouwen.

Thuiszitters

Soms zitten leerlingen thuis omdat ze ziek zijn of omdat er privé omstandigheden zijn wat de schoolgang belemmerd. Daardoor lukt het vaak niet om daarna weer aansluiting te vinden in de klas. Door de individuele begeleiding en persoonlijke aandacht lukt het nagenoeg altijd om leerlingen weer te integreren in de gewenste vorm van onderwijs.

Problemen bij de overgang van de derde naar de vierde klas havo/vwo

De grootste valkuilen die ik tegenkom zie ik bij de overgang van de derde naar de vierde klas. Het niveauverschil wordt vaak onderschat. Leerlingen blijven veelal op hetzelfde niveau werken als dat ze deden in de derde. Het belangrijkste verschil dat je zult ervaren is dat het tempo een stuk hoger ligt en de nadruk veel meer komt te liggen op de analyse van een probleem en het echte rekenwerk dat daarbij hoort. Verder ben je vanaf de vierde bezig om de leerstof die in zowel de schoolexamens als in het eindexamen getoetst zal gaan worden.

Tips

Zorg dat je thuis zoveel mogelijk je teksten hebt gelezen, zodat je in de lessen op school zoveel mogelijk bezig kunt zijn met de opdrachten. En in de antwoordenboeken zitten heel veel fouten. Denk dus niet meteen dat je het fout doet maar controleer eerst altijd wat je hebt gedaan.


Wil je graag bijlessen? Vul dan onderstaand formulier in!