Begeleiding staatsexamens

Individuele begeleiding als voorbereiding op jouw staatsexamen
in wiskunde, natuurkunde,
scheikunde

Wil je je mavo-, havo- of vwo-diploma halen? Dan kun je staatsexamen doen in een of meerdere vakken. Het staatsexamen staat gelijk aan de examens die op een reguliere school worden afgenomen.

Het staatsexamen is bedoeld voor iedereen die geen diploma heeft en niet meer op een middelbare school zit. Of voor mensen die certificaten willen halen voor een of meerdere vakken. Ook als je op latere leeftijd toch nog een diploma wilt halen van het voortgezet onderwijs zijn staatsexamens een uitkomst. Tenslotte kunnen leerlingen die op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten ook via het staatsexamen hun diploma behalen.
Als je staatsexamen wilt gaan doen, kun je je aanmelden op de website van DUO. Dat kan tussen 15 oktober en 31 december voor het volgende kalenderjaar waarin je examen wilt gaan doen.

Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen is een schriftelijk examen en is hetzelfde examen als het eindexamen dat de leerlingen op de reguliere vo-scholen moeten maken. Ze worden ook op hetzelfde moment afgenomen: in mei en juni. Het college-examen vervangt de schoolexamens en is meestal een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk of praktisch deel. De mondelinge examens en het praktische deel zijn in juli.

Er zijn wat verschillen tussen het staatsexamen en het gewoon centraal examen:

• Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om deel te mogen nemen
• Je hoeft niet naar school om lessen te volgen, je bent zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het examen
• Je doet examen in de vakken die je zelf kiest
• Je bepaalt of je een heel diploma wilt halen of certificaten voor bepaalde vakken
• Je bepaalt hoe lang je over het halen van een diploma doet: de certificaten blijven 10 jaar geldig.
• Je hebt een college-examen in plaats van schoolexamens
• Je kunt een staatsexamen alleen herkansen als je het examen in hetzelfde jaar gemaakt hebt en als je door een herkansing in dat jaar het diploma nog kunt halen
• Je doet geen eindexamen in lichamelijke opvoeding en CKV, dus je hebt geen combinatiecijfer. 

Wat is er dan wel hetzelfde?

• De exameneisen
• De centrale examens
• De waarde van het diploma
• Je kunt aangepast examen doen als je een beperking hebt
• Je kunt alleen in aanmerking komen voor cum laude als je alle centrale examens binnen een jaar afrondt

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Tijdens een kennismakingsgesprek nemen we jouw situatie door. In welke vakken wil je examen doen? Wat is jouw voorkennis? Heb je al eens lessen gevolgd in deze vakken? Op basis daarvan bespreken we samen wat voor jou de handigste begeleiding is. Dat kan uiteenlopen van een volledige begeleiding, waarin we je aan de hand van wekelijkse afspraken begeleiden tot en met een beperkt aantal contacturen waarin we het geleerde samen aftoetsen en waar nodig uitleggen. Nadat we alles doorgesproken hebben maken we een kostenplaatje, zodat je weet waar je aan toe bent. Na akkoord maken we een planning en gaan we aan de slag. Lesmateriaal voor wiskunde, natuurkunde of scheikunde is er volop online. Daar hoef je dus niet per se dure boeken voor aan te schaffen. Voor natuurkunde hebben we, vanwege de complexiteit, een eigen boek dat we gebruiken. Oefenmateriaal wordt uiteraard door ons geregeld en verstrekt. Natuurlijk realiseren we ons dat je eventuele andere verplichtingen of afspraken hebt. Dus ook in de avonduren en op zaterdag kunnen wij je helpen. De begeleiding vindt normaliter online plaats. Woon je in of rondom Doetinchem, dan mag je natuurlijk ook gewoon langskomen.Wil je graag hulp bij jouw staatsexamen? Vul dan het formulier in!